Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Utgångna Shuntautomatik/Styrningar

Nyttig information om äldre/utgångna produkter.

Automix 10

Automix 10 med utomhusgivare

Automix 20

Shuntautomatik med rumsgivare.

Automix 30Q

Utetemperaturstyrd shuntautomatik

Automix CT/CTR

AUTOMIX CT är en elektronisk reglerautomatik för konstanthållning av vattentemperaturer.

ESBE CRB 915 GSM Modul

Serie CRB915 är en GSM-modul som ansluts till serie CRB100, CRA110, CRA120 och CUA100. Med GSM-modulen går det att aktivera en alternativ förinställd temperatur via ett SMS från din mobiltelefon. Det finns också en inomhusgivare som kan användas för statusuppdateringar från huset.

Differenstermostat 1

När panna med beredare och shuntventil skall kopplas till en ”tom” ackumulatortank används Differenstermostat 1.

Differenstermostat 2

För överpumpning av värme mellan två ackumulatortankar via en kulvert.

Differenstermostat 3

Diffrerenstermostat för pannor med olje-, pellets- eller fliseldade pannor som är kopplade till ackumulatortankar med beredare.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan