Miljö och kvalitet

BAXI ska med kompetenta, kundorienterade medarbetare och ett affärsmässigt agerande marknadsföra och sälja kvalitetsprodukter på den svenska marknaden.

BAXI:s totallösning med fokus på miljö och hög kvalitet på produkter och tjänster ska ge våra kunder en långsiktig ekonomisk och funktionsmässig trygghet. Vi strävar efter att våra produkter och system ska ge våra slutkunder högsta möjliga kvalitet och livslängd samt minimera miljöbelastningen.

BAXI kommer att fortsätta att missionera för ett långsiktigt hållbart samhälle med förnyelsebar energi i fokus samt att erbjuda produkter med spetsteknologi som minimerar resursutnyttjandet och utsläppen till vår miljö.

BAXI ska i alla situationer agera med miljö och kvalitet i fokus så att kunder, leverantörer, och övriga intressenter bemöter oss med största respekt. BAXI strävar efter att minimera den totala miljöbelastningen från vår verksamhet och under våra produkters hela livscykel.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan