Värmepumpar

Luft/Vatten värmepump utan innedel. Lätt att ansluta till befintligt system. En modell av luft/luft värmepump.

Krav på dig som säljer värmepumpar

Enligt F-gasförordningen (EU) 517/2014 som gäller fr.o.m. 2 januari 2015 ska installation av icke hermetiskt sluten utrustning, dvs. utrustning som inte tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning och som innehåller fluorerande växthusgaser utföras av en, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 517/2014, certifierad installatör. (Certifierade installatörer kan exempelvis sökas på www.incertonline.se) Genom att beställa denna värmepumpsprodukt intygar du även att installationen kommer att utföras enligt gällande lagkrav och förbinder dig att anlita en, enligt (EU) 517/2014, certifierad installatör.

Luft/vatten värmepumpar

Utan innedel. Lätt att ansluta till befintliga värmesystem eller till en tekniktank.

Luft/luft värmepumpar

Nyutvecklad, kraftfull och stilren Luft/Luft värmepump för vårt nordiska klimat.

Portabel AC

Sov gott även under varma och fuktiga nätter!

Sidan uppdaterades för 1 månad sedan