Schiedel Sargas 1 & 3

Schiedel Sargas 1 och Sargas 3 är braskaminer av absolut högsta kvalité. Den strama, men ändå stilfulla, designen gör att den är väldigt lättplacerad. Samtidigt har våra Sargas kaminer ett väldigt litet säkerhetsavstånd till omgivande konstruktioner vilket gör att de tar upp väldigt lite golvyta.

Sargas har, trots sin mindre storlek, en stor brännkammare och ett stort frontglas som gör att man kan njuta av brasan på ett ganska unikt sätt. Sargas 3 med sina extra sidoglas förhöjer upplevelsen ytterligare.

Sargas kaminerna uppfyller samma höga täthetsklass (enligt DIN+ i Tyskland) som alla våra braskaminer och uppfyller de strängaste Europeiska standarderna.

Kaminerna kan givetvis kombineras med våra tilluftsskorstenar enligt vårt “Rätt-i-Toppen” system. Det blir då ett helt tätt system som minskar risken för kondens. Därför passar Sargas mycket bra i nya, moderna och täta hus där de kan fungera helt oberoende av rummet de står installerade i. Mycket bra med tanke på säkerhet och miljö.

Rätt-i-Toppen + Startbox

Schiedel erbjuder en unik och komplett lösning. Alla våra kaminer är av absolut högsta kvalité och alla är framtagna för att passa till våra system med tilluftsskorstenar. Förbränningsluften leds ner via skorstenen och direkt ner i braskaminen, det vi kallar “Rätt i Toppen”. Det behövs inga andra tilluftskanaler. Våra kaminer uppfyller den högsta klassen på täthet och vår Permeter Air har en dubbelisolering, allt för att säkerställa att det inte bildas kondens i kanalerna.

Systemet kan även kompletteras med en Startbox. Denna monteras i tidigt skede in i bjälklaget, kanske redan på husfabriken, och när det är dags att montera in kaminen drar man bara ner teleskopsdelen och allt är klart på några minuter.

Nya moderna hus byggs så täta att det ibland blir svårt att få till en riktig förbränning. Detta medför att det bildas sot i skorstenen och på glaset och att det kan ryka in. Titta på filmen nedan som visar hur vår lösning “Rätt i Toppen” kan vara en lösning på alla dessa problem.

Fördelar med våra kaminer

 • Hög verkningsgrad (upp till 84%).
 • Godkända enligt de strängaste kraven och standarder.
 • Enkel montering och skötsel.
 • Självstängande dörr - kan låsas i öppet läge vid rengöring och upptändning.
 • Stora frontglas med god insyn.
 • Miljövänlig lack som avger mindre rök och lukt vid inbränning.
 • Korta säkerhetsavstånd och elegant design gör dem mycket lättplacerade.
 • Alla våra kaminer kan kombineras med Rätt-i-toppen.

Fördelar med Rätt i toppen

 • Tilluft - integrerad förbränningsluft gör gör att man slipper tilluftskanal bakom kaminen.
 • Flera anslutningsmöjligheter - alternativa kopplingar för extern tilluft gör det möjligt att ansluta eldstaden till andra skorstenssystem.
 • Fungerar utmärkt att anluta till vår blockskorsten Isokern Air.
 • Startbox - med justerbara rörlängder som förenklar monteringen.
 • Skapar ett slutet system som är speciellt framtaget för moderna och täta hus.

System för det moderna huset

Schiedels "Rätt-i-toppen" system tillsammans med startboxen är framtaget speciellt för moderna, täta hus. Våra välisolerade skorstenar tillsammans med de extremt täta kaminerna ger en trygg lösning även i passivhus.

Integrerad tilluft

Med våra Permeter AIR så tillför man förbränningsluften via skorstenen. Man skapar ett slutet system där både förbränningsluft (A) och rökgaser (B) tas om hand av skorstenen.

Pris från:

Sargas 1 – Rek. ca.pris
30 200 kr inkl. moms

Sargas 3 – Rek. ca.pris
34 620 kr inkl. moms

Sidan uppdaterades för 10 månader sedan