Schiedel Sirius 1.1 & Sirius 3.1

De uppdaterade Sirius kaminerna finns i två modeller. Modellerna är lika i designen; Sirius 1.1 har stor glaslucka fram medan Sirius 3.1 har stor glaslucka fram samt sidoglas för att kunna njuta av elden i 180°.

Båda Siriusmodellerna är godkända enligt stränga europeiska standarder för inomhusluftsoberoende användning (Tyskland). Därmed kan kaminen användas tillsammans med ventilationssystem i moderna byggnader och garanterar en sund inomhusmiljö.

I likhet med alla andra av våra kaminer så kan Sirius kaminerna kombineras med vår tilluftsskorsten Permeter AIR och på så sätt eldas helt oberoende av rummet den står i. Förbränningsluften kommer in via skorstenen det är vad vi kallar “Rätt-i-Toppen”.

Vår innovativa och avancerade förbränningsteknik ger renare förbränning med en hög verkningsgrad. Det ger en jämn och behaglig värme på ett miljöriktigt sätt. Mer värme med mindre ved, helt enkelt.

Schiedel Permeter AIR-skorstenen är konstruerad med en separat inloppskanal vilket säkerställer att förbränningsrummet får en optimal mängd förbränningsluft från skorstensrörets topp. Dubbelisolerade rör förebygger kondens. Skorstenssystemet kan levereras med 45-graders-krökar, L-rör och T-rör för att ge största möjliga flexibilitet i placeringen av kaminen.

Rätt-i-Toppen + Startbox

Schiedel erbjuder en unik och komplett lösning. Alla våra kaminer är av absolut högsta kvalité och alla är framtagna för att passa till våra system med tilluftsskorstenar. Förbränningsluften leds ner via skorstenen och direkt ner i braskaminen, det vi kallar “Rätt i Toppen”. Det behövs inga andra tilluftskanaler. Våra kaminer uppfyller den högsta klassen på täthet och vår Permeter Air har en dubbelisolering, allt för att säkerställa att det inte bildas kondens i kanalerna.

Systemet kan även kompletteras med en Startbox. Denna monteras i tidigt skede in i bjälklaget, kanske redan på husfabriken, och när det är dags att montera in kaminen drar man bara ner teleskopsdelen och allt är klart på några minuter.

Nya moderna hus byggs så täta att det ibland blir svårt att få till en riktig förbränning. Detta medför att det bildas sot i skorstenen och på glaset och att det kan ryka in. Titta på filmen nedan som visar hur vår lösning “Rätt i Toppen” kan vara en lösning på alla dessa problem.

Fördelar med våra kaminer

 • Hög verkningsgrad (upp till 84%).
 • Godkända enligt de strängaste kraven och standarder.
 • Enkel montering och skötsel.
 • Självstängande dörr - kan låsas i öppet läge vid rengöring och upptändning.
 • Stora frontglas med god insyn.
 • Miljövänlig lack som avger mindre rök och lukt vid inbränning.
 • Korta säkerhetsavstånd och elegant design gör dem mycket lättplacerade.
 • Alla våra kaminer kan kombineras med Rätt-i-toppen.

Fördelar med Rätt i toppen

 • Tilluft - integrerad förbränningsluft gör gör att man slipper tilluftskanal bakom kaminen.
 • Flera anslutningsmöjligheter - alternativa kopplingar för extern tilluft gör det möjligt att ansluta eldstaden till andra skorstenssystem.
 • Fungerar utmärkt att anluta till vår blockskorsten Isokern Air.
 • Startbox - med justerbara rörlängder som förenklar monteringen.
 • Skapar ett slutet system som är speciellt framtaget för moderna och täta hus.

System för det moderna huset

Schiedels "Rätt-i-toppen" system tillsammans med startboxen är framtaget speciellt för moderna, täta hus. Våra välisolerade skorstenar tillsammans med de extremt täta kaminerna ger en trygg lösning även i passivhus.

Integrerad tilluft

Med våra Permeter AIR så tillför man förbränningsluften via skorstenen. Man skapar ett slutet system där både förbränningsluft (A) och rökgaser (B) tas om hand av skorstenen.

Pris från:

Sirius 1.1 – Rek. ca.pris
37 670 kr inkl. moms

Sirius 3.1 – Rek. ca.pris
42 410 kr inkl. moms

Sidan uppdaterades för 10 månader sedan