ES Multifunktionstank

Välisolerad 300 eller 500 liters multifunktionstank för bostadsvärme och tappvattenvärmning. Konstruerad med senaste tekniken för maximal energibesparing och minimal värmeförlust.

Det kompletta värmesystemet

ES Multifunktionstank är helhetslösningen för ett vattenburet system för tappvarmvatten och bostadsuppvärmning. Systemet har anslutningsmöjligheter för flera olika energikällor och blir på det sättet navet i husets värmesystem. Multifunktionstanken kan nyttjas som fristående varmvattenberedare eller kombineras med exempelvis solfångare, pelletskaminer, värmepumpar och vattenmantlade vedkaminer. Flexibiliteten gör att systemet kan byggas ut gradvis och anpassas för framtida behov.

Effektiv uppvärmning av varmvattnet

Varmvattnet kan värmas maximalt via tankens 40 meter långa spiraler i rostfritt stål. Lösningen innebär att varmvattnet inte lagras i värmebehållare utan värms upp direkt via spiralerna. På så sätt kan temperaturen i pannan sänkas vilket minskar energiåtgången. Vid ökat behov av varmvattenuttag kan tanken kompletteras med värmepump, solfångare eller annan värmekälla.

Temperaturseparering ökar effekten

ES multifunktionstankar har inbyggda skiktplåtar som temperaturseparerar vattnet för anpassning till förbrukning och anslutna energikällor. När man till exempel ansluter golvvärme till den nedre delen av tanken värms inte vattnet till en högre temperatur än vad som krävs för att hålla önskad rumstemperatur.

Elpatron för stöttningsvärme

HYBT300 och HYBT500 är försedda med en termostat-styrd (30-75°) 3 kW elpatron för stödvärme vid stort tappvattenbehov. Alla tankar har dessutom anslutningsmöjlighet för elpatroner med större kapacitet som säkrar värmebehovet vid toppbelastning av husets uppvärmning. Tankens olika anslutningsmöjligheter gör det möjligt att kombinera med värmepumpar för högtemperaturanläggningar.

Rostfritt stål

ES Multifunktionstankar är tillverkade i rostfritt stål vilket håller systemet rent, ger hög effektivitetssgrad och förlänger systemets livslängd. De korrugerade spiralerna i rostfritt stål ger optimalt värmeutbyte mellan ackumulatorvolymen och varmvatten eller tillförd solenergi. Det gör att den lagrade energin i tanken på ett effektivt sätt överförs till tappvarmvattnet.

Standardkopplingar

För optimalt flöde och vid inkoppling av värmekällor med hög effekt är alla anslutningar till spiraler och vattenvolym av 1″-typ.

Varianter

WordPress Responsive Table

Pris från:
27.363 kr

Inkl.moms

Filer

Sidan uppdaterades för 10 månader sedan