Beredare och spiraler

Varmvattenberedning och växling av värme till kulvert eller från solpaneler.

Här hittar du beredare och spiraler till ackumulatortankar. För vissa tankar ingår dessa och andra inte. Se specifikationen för din tank för att se vad som ingår.

Förrådsberedare

Kopparfodrade förrådsberedare kan beställas till Buffert® rund och rektangulär ackumulatortank.

Kulvertspiral

Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling till kulvertar som monteras i Buffert® rund och rektangulär.

Solvärmespiral

Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling från solpaneler och monteras i Buffert® rund och rektangulär.

Varmvattenspiral

Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling av tappvarmvatten och monteras i Buffert® rund och rektangulär.

Sidan uppdaterades för 2 år sedan