HS Plus Flex luft/vattenvärmepumpar

Skandinavisk design. För ett nordiskt klimat.

HS Plus Flex luft/vattenvärmepump för större fastigheter och behov är helt utvecklat för ett nordiskt klimat. Detaljerna i rostfritt och den diskreta färgsättningen harmonierar med en stilren skandinavisk design. I systemet ingår värmepumpar HS Plus Flex luft/vatten, multifunktionstankar samt styr- och reglermodul.

Systemets komponenter kommer från några av de mest välrenommerade europeiska producenterna – Grundfos, Swep, Sika, Carel och Panasonic.
För självklart är insidan lika viktig som utsidan.

Krav på dig som säljer värmepumpar

Enligt F-gasförordningen (EU) 517/2014 som gäller fr.o.m. 2 januari 2015 ska installation av icke hermetiskt sluten utrustning, dvs. utrustning som inte tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning och som innehåller fluorerande växthusgaser utföras av en, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 517/2014, certifierad installatör. (Certifierade installatörer kan exempelvis sökas på www.incertonline.se) Genom att beställa denna värmepumpsprodukt intygar du även att installationen kommer att utföras enligt gällande lagkrav och förbinder dig att anlita en, enligt (EU) 517/2014, certifierad installatör.

HS Plus Flex

HS Plus Flex passar lika bra för att modernisera ett befintligt värmesystem som vid nyinstallation.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan