Värme enligt Baxi

Vår idé är enkel – vi vill ge dig hållbar värme! För oss betyder det en värme som du kan lita på och som fungerar långsiktigt – för dig, din familj och för hela planeten. Därför arbetar vi varje dag med att erbjuda miljövänlig och billig värme från säkra och högkvalitativa produkter med lång livslängd.

Trygghet

Baxi ger dig långsiktigt trygg värme!

Vi vill erbjuda dig säkra produkter som alltid levererar. Våra produkter är kända för sin mycket goda hållbarhet och höga kvalitet. De är säkra att hantera med bland annat överhettningsskydd, automatisk avstängning och värmeisolerade luckor. Pannornas robusta konstruktion i tjock stålplåt ger dem lång livslängd och hög driftsäkerhet. Deras smarta utformning med hög verkningsgrad och optimal förbränning garanterar ett gott inomhusklimat.

Du kan också vara trygg med att vi på Baxi är med dig under produktens hela livscykel. Vårt mål är att ge dig som kund en långsiktigt hållbar värmelösning och vi hjälper dig hela vägen från planering till service. Vi ser till att du får en miljövänlig och kostnadseffektiv värmelösning som passar dina behov, oavsett om det gäller en sommarstuga eller en industrifastighet!

Miljö

Baxi ger dig miljövänlig, klimatneutral värme!

Att elda biobränslen med Baxis produkter minskar klimatpåverkan i flera led och ger en miljömässigt hållbar värme. Medan uppvärmning med olja och kol (eller el från olje- och kolkraftverk) i hög grad bidrar till den globala uppvärmningen är värme från biobränslen som ved och pellets helt klimatneutral, vilket innebär att den inte bidrar till växthuseffekten. Den koldioxid som frigörs vid förbränningen tas upp av den växande skogen och bildar ett kretslopp, och eftersom vi i Sverige odlar lika många träd som vi förbränner blir nettoeffekten noll. Värme som produceras av solfångare är helt emissionsfri.

Dessutom har våra moderna värmepannor en mycket hög verkningsgrad där nästan all energi i varje vedträ och pellet kan utvinnas. Detta ger en mycket resurseffektiv värme som minskar belastningen på miljön i flera led, från avverkning och transport till förbränning och avfallshantering. Pannornas konstruktion ger en optimal förbränning som leder till minimala utsläpp av partiklar och kolväten, vilket är utmärkt för både utomhus- och inomhusmiljön.

Ekonomi

Baxi ger dig en värme till en mycket låg totalkostnad!

Förutom att vara miljövänligt är biobränsle ett mycket prisvärt sätt att värma upp sin fastighet – att gå över från oljeeldning till biobränsle kan faktiskt mer än halvera värmekostnaderna! För det första är själva bränslet mycket billigare i inköp än olja eller el. Värme från solfångare har en kostnad på 0 kronor per producerad kilowattimme, vilket gör att investeringen snabbt betalar igen sig. För det andra ger Baxi-pannornas höga verkningsgrad mycket värme per vedträ, vilket sänker både bränslekostnaderna och kringkostnader för inköp, transport och lagring.

Att byta till biobränsle behöver inte heller bli dyrt. Våra produkter är av välkänt hög kvalitet och har lång livslängd, vilket ger investeringen en låg årskostnad. Har du en ny, effektiv oljepanna går det i många fall att konvertera den till biobränsleeldning genom att montera in en pelletsbrännare. Dessutom har du rätt till ROT-avdrag för installationskostnaden.

Sidan uppdaterades för 2 år sedan