Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

ESBE CRB 915 GSM Modul

Serie CRB915 är en GSM-modul som ansluts till serie CRB100, CRA110, CRA120 och CUA100. Med GSM-modulen går det att aktivera en alternativ förinställd temperatur via ett SMS från din mobiltelefon. Det finns också en inomhusgivare som kan användas för statusuppdateringar från huset.

Användning

ESBE serie CRB915 är ett tillbehör till ESBE regleringar serie CRB100, CRA110, CRA120 och CUA110 för extern kontroll av alternativtemperatur. GSM-modulen använder sig av 2G GSM-nätverket och är öppet för alla operatörer. För regleringar baserade på inomhussensor, såsom ESBE CRB100 och CUA100, kan GSM-modulen användas för att växla till en annan förinställd inomhustemperatur. För regleringar med konstanttemperaturhållning, såsom ESBE CRA110 och CRA120, kan GSM-modulen aktivera en annan förinställd flödestemperatur. GSM-modulen är lätt att starta och använda genom att skicka standard SMS, och alla ändringar och avvikelser i GSM-modulen skickas tillbaka till ett eller flera inprogrammerade alarmnummer. I GSM-modulen finns en intern temperaturgivare som kan användas till att få en temperaturstatus till sin mobiltelefon. Om mer exakt status önskas för tex rumstemperatur, flödestemperatur, returtemperatur eller temperatur i ackumulatortank kan som en extra funktion upp till 4 externa temperaturgivare kopplas till GSM-modulen. All information från givarna skickas som ett SMS när så efterfrågas. Notera: Det behövs ett SIM-telefonkort till GSM-modulen. Detta kort ingår inte i leveransen av produkten CRB915.

Montering

GSM-modulen nätanslutes enkelt, utan behov av behörig elektriker, med en 230 VAC adapter (komplett med transformator och 1.05 m kabel). En 20 meters kommunikationskabel, (som också medlevereras), används mellan GSM-modulen och regleringen.

Tillbehör

Temperaturgivare CRB916 __________ Art.nr. 1705 13 00

Varianter

WordPress Responsive Table

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan