Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Automix 10

Automix 10 med utomhusgivare

AUTOMIX 10 är en avancerad, utetemperaturstyrd shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvvärmeanläggningar. AUTOMIX 10 mäter ständigt framlednings- och utetemperatur och reglerar shuntventilen så att värmesystemet alltid har den framledningstemperatur, som motsvarar rådande värmebehov i byggnaden.
Den kompakta shuntautomatiken är utrustad med minimal- och maximalbegränsning av framledningtemperaturen samt frostskyddsfunktion för att passa alla typer av radiator- och golvvärmesystem. AUTOMIX 10 levereras med ledningar och är helt monteringsfärdig. Installationen görs snabbt och felfritt med färdiga kontaktdon för givare och stickpropp till närmaste eluttag. Installationen behöver ej utföras av elinstallatör. Rumsgivare som tillbehör.

Varianter

WordPress Responsive Table

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan