Denna sidan innehåller information om utgångna produkter.

Differenstermostat 3

Diffrerenstermostat för pannor med olje-, pellets- eller fliseldade pannor som är kopplade till ackumulatortankar med beredare.

Pannan startas när tanken är kall och går tills tanken är fulladdad. Tanken töms därefter helt innan styrningen tillåter pannan att starta igen.

Varianter

Manualer

Filer

Sidan uppdaterad 3 månader