Denna sidan innehåller information om utgångna produkter.

Differenstermostat 2

För överpumpning av värme mellan två ackumulatortankar via en kulvert.

Pumpen startar när ”primärtanken” uppnått inställd temperatur och fyller sedan ”sekundärtanken” med värme ned till botten. När ”sekundärtanken” är fulladdad stannar pumpen för att sedan starta när tanken töms på värme.

Varianter

Manualer

Filer

Sidan uppdaterad 3 månader