Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Differenstermostat 1

När panna med beredare och shuntventil skall kopplas till en ”tom” ackumulatortank används Differenstermostat 1.

Styrningen laddar tanken med ”överskottsvärme” efter det att huset försetts med värme och varmvatten. Efter avslutad eldning pumpas värmen långsamt tillbaka till pannan och värmen kan utnyttjas till huset. I Styrpanelen visas växelvis temperaturen i pannan och tanken. Differenstermostat 1 levereras med eller utan varmhållningskrets/pumpar.

Varianter

WordPress Responsive Table

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan