6 september, 2022

Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige

Skenande priser på naturgas i Europa har lett till stigande pris på el, kol och förnybara bränslen som pellets. Det är svårt att förutspå i vilken riktning utveckling kommer att gå vilket skapar stor oro. Här ger Pelletsförbundet en beskrivning av läget på pelletsmarknaden i Sverige och vad pelletsbranschen gör på kort och lång sikt för att hantera den kraftigt ökade efterfrågan på pellets.

Läs mer på Pelletsförbundets webbplats.

Sidan uppdaterades för 2 år sedan