14 november, 2019

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.

Arbetet med att ta fram kraven har pågått under många år där olika förslag har presenterats och utvärderats. Det finns nu en ekodesignförordning med lagkrav som ska gälla från och med 1 januari 2020. Där anges också att medlemsstaterna får ha nationella krav till dess att EU-kraven träder i kraft. Även en förordning som anger krav på energimärkning finns. Krav på att fastbränslepannor ska energimärkas börjar däremot gälla redan i april 2017.

År 2030 förväntas effekterna av ekodesignkraven vara en årlig energibesparing på cirka 18 PJ (primär energiförbrukning). Samtidigt ska koldioxidminskningen ligga runt 0,2 miljoner ton. En minskning på 10 kiloton för partiklar, 14 kiloton för organiska gasformiga föreningar och 130 kiloton för kolmonoxid.

Ni finner mer att läsa på Energimyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan