Silo för fastighet

Silo för fastighet anpassas efter behov. I många fall platsbygger man en specialanpassad lösning, men det finns även standardlösningar.

Investerar du i en biobränsleanläggning får du möjlighet att välja en anläggning som integreras i fastigheten. Silon är en viktig del i systemet och det är extra viktigt i offentliga miljöer och hyresfastigheter att silon väljs med stor omsorg så att den på bästa sätt anpassas och smälter in i den befintliga omgivningen.

Silo väljs utifrån storlek på förbränningsutrustningen och på fastighetens förutsättningar. Val av utmatningslösning skiljer sig åt eftersom varje brännare och pannfabrikat fungerar olika.

Det är detaljerna som gör helheten. Allt måste stå i harmoni och samklang till den funktion och det behov som anläggningen skall uppfylla. Varje anläggning är unik och anpassas efter kundens förbränningsutrustning och hur man kan placera pelletssilon.

Pris från:
Offert

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan