Silo

Silo väljs utifrån storlek på förbränningsutrustningen och på fastighetens beskaffenhet. Val av utmatningslösning skiljer sig åt eftersom varje brännare och pannfabrikat fungerar olika.

Silo för fastighet

Silo för fastighet anpassas efter behov. I många fall platsbygger man en specialanpassad lösning, men det finns även standardlösningar.

Inomhussilo

I vissa fall vill man ha en inomhussilo, det är exempelvis vanligt till mindre pelletsanläggningar.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan