4 september, 2021

Försäljningen ökar på alla produkter – även ved- och pelletspannor

Under året ser vi att försäljningen ökar på alla produktgrupper, även bland ved- och pelletspannorna.

Det är nog många som tror att den traditionella pannan är på väg att fasas ut, men den har
fortfarande många fördelar jämfört med andra uppvärmningslösningar. En av anledningarna
som vi tror ökar försäljningen av ved- och pellets pannor är att man inte vill förlita sig på
endast en värmepump. Med tanke på våra stora väder- och klimatförändringar så är det
dessutom smart att ha en vedpanna som klarar av att ge värme utan elspetsbehov.

Läs mer i vårt augusti-nyhetsbrev på sidan Nyhetsbrev.

Sidan uppdaterades för 3 år sedan