Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Solvärme

Biobränsle och sol – en oslagbar kombination! Både ur miljöperspektiv men även drift och funktionsmässigt perspektiv.

Bostadsbolaget Vätterhem är Jönköpings största bostadsbolag. I Tenhult har de ett bostadsområde med 28 lägenheter där man hade uppvärmning med eldningsolja. Baxi tillsammans med VVS-entreprenören Värme & Sanitet i Huskvarna lyckades med konststycket att utnyttja befintliga lokaler till pannrum med ackumulatortankar och pelletsförråd. Detta blev en kostnadseffektiv lösning utan tillbyggnad.

I pannrummet står i dag en pelletspanna på 150 kW och taket rymmer 72 st plana solfångare med en total solfångaryta på 168 m2. Värmen som alstras från solfångarna lagras i de två ackumulatortankarna på vardera 5,7 m3. För att kunna tillgodose stora delar av vinterns behov av värme valde de en 21 m3 stor pelletssilo. För att verkligen förenkla för Vätterhems personal är pelletsanläggningen utrustad med eltändning och automatisk askurmatning.

Ett styrskåp har all elektronik samlat. Som kronan på verket hämtar Vätterhem enkelt de larm och signaler de önskar. Exempelvis kan de få ett meddelande när det är dags att fylla på pelletsförrådet. Eftersom alla komponenter kommer från Baxi är de testade för att fungera tillsammans. Jämfört med tidigare spar den nya lösningen förutom pengar även miljön.

SCM 215 (plana solfångare)

Plan solfångare. Den traditionella solpanelen som ger den billigaste och mest miljövänliga värmen och varmvatten!

V1 (vakuumsolfångare)

Vakuumsolfångare. Flexibel och högeffektiv solfångare som är något dyrare än P1 i inköp men ger mer effektiv miljövänlig värme!

Sidan uppdaterades för 2 år sedan