Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

V1 (vakuumsolfångare)

Vakuumsolfångare. Flexibel och högeffektiv solfångare som är något dyrare än P1 i inköp men ger mer effektiv miljövänlig värme!

Att kunna producera värme utan någon som helst miljöpåverkan är en dröm för många, och med en kostnad på noll kronor per varje nyproducerad kilowattimme blir solvärme ett utmärkt val för både hjärtat och plånboken. Den är också ett utomordentligt komplement till andra uppvärmningsformer, till exempel pelletseldning, när du vill ha en klimatneutral, billig och driftsäker värme.

Solcellerna är uppbyggda av en uppsättning vakuumrör, ett inre och ett yttre glasrör med ett vakuum emellan. Vakuumet ger en mycket god isolering, enligt samma princip som en glastermos. En absorberande yta på innerröret omvandlar solens strålar till värme som leds vidare genom systemet och samlas i en ackumulatortank.

Vakuumsolfångaren är av flera skäl mer effektiv än den plana solfångaren. Vacuumisoleringen håller kvar en mycket stor del av solvärmen kvar i rören, vilket ger solfångaren en hög verkningsgrad även under riktigt varma dagar. Medan en plan solpanel reflekterar bort en stor del av strålarna när ljuset faller in från sidan kan vacuumsolfångarens rör absorbera energin från många vinklar.

Solfångarens energiproduktion beror på en mängd faktorer som antal soltimmar, strålarnas infallsvinkel och systemets utförande, men ett riktvärde är 712 kWh/m2 och år. En monteringsyta på 8 m2 har plats för 2 solfångare med en bidragsgrundande yta på 2,33 m2 vardera. vilket i detta räkneexempel ger en årsproduktion på cirka 3300 kWh.

Vakuumsolfångaren är också enkel att montera tak, vägg eller markstativ och behöver inte stå i direkt söderläge. Rörstrukturen gör solpanelen mindre vindkänslig, eftersom luften kan passera genom mellanrummen. Varje rör är en egen krets, och går något rör sönder kan det enkelt bytas ut utan att systemet behöver tas ur drift.

Fakta

  • Maximalt miljövänlig värme till ett mycket lågt pris!
  • Hög verkningsgrad under stora delar av året
  • Välisolerad med mycket låga värmeförluster
  • Tar upp solenergin från många vinklar
  • Rörstruktur som ger låg vindkänslighet
  • Enkel att montera
  • Utmärkt komplement till alla uppvärmningsformer, särskilt pelletsvärme.

För offert klicka HÄR

Varianter

WordPress Responsive Table

Pris från:
Offert

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan