Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

TPK Compact

TPK Compact – Panna med pelletsbrännare och förråd

TPK Compact är en fulländad pelletspanna med en smidig lösning där det mesta är inkluderat i ett snyggt och smidigt format.
Pannan är konstruerad för att eldas mot en ackumulatortank och då blir uppvärmningskombinationerna närmast oändliga. El, solvärme och värmepump är några exempel alternativ värme. TPK Compact har som standard inbyggd elmotor för sotning av konvektionstuber samt och tryckluftsotning av den inbyggda pelletsbrännaren.

Dessutom ingår lambdastyrning, rökrör, dragstabilisator, 4-vägsshunt, pelletsskruv, avtappning och ett exklusivt pelletsförråd i samma kulört som pannan. Som tillbehör finns ecoNET, automatisk uraskning. Skorsten med inbyggd tilluftskanal som kopplas direkt till pelletsbrännaren finns som tillval. Offereras separat.

WordPress Responsive Table

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan