Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Vedpanna Bonus 30

Bonus 30 utgår ur Baxis sortiment och ersätts av Bonus Light.

En kombinationspanna ger dig större frihet i ditt eldande. Med Bonus 30 kan du välja det bränsle som passar dig och alltid få mycket värme för pengarna.

Kombipannan är byggd för effektivast möjliga eldning. Den keramiska insatsen når de 1000 grader som krävs för att förbränningen ska bli fullständig, och den termostatstyrda sugfläkten ger en stabil förbränning. Bonus 30 är dessutom rejält isolerad med 50 mm mineralull. Detta resulterar i höga verkningsgrader för alla bränslen – 89 % för ved, 90 % för pellets 90 %.

Med pelletsbrännare klarar Bonus 30 minst 14 dagar utan tillsyn. Brännaren monteras smidigt i den medföljande pelletsbrännarluckan och du byter sedan mellan ved och pellets med ett enkelt handgrepp.

Bonus 30 ska alltid anslutas till ackumulatortank med varmvattenberedning. Ackumulatortanken kan med fördel kompletteras med elpatron, solslinga och shuntautomatik för ännu större bekvämlighet och driftsäkerhet. Givetvis kan man även komplettera anläggningen med en luft/vatten värmepump.

Fakta

  • Kompakt, utrymmeseffektiv kombinationspanna
  • 30 kW effekt med ved
  • Hög verkningsgrad (ved 89 %, pellets 90 % )
  • Keramisk förbränning med sugande fläkt
  • Byter snabbt och enkelt mellan olika typer av bränslen
  • 90 liters vedmagasin för halvmetersved
  • Pelletsbrännarlucka ingår
  • Ansluts till ackumulatortank med varmvattenberedning
  • Uppfyller Boverkets krav för eldning i tätort
  • 2 års garanti ( förslitningsdelar omfattas ej )

WordPress Responsive Table

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan