Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Baxi Varmluftspanna

Pannor mindre än 60kW

Pannan får placeras i lokal klassad som en brandcell med godkänd skorsten. Vid flera brandceller krävs isolerad luftledning mellan brandcellerna. Förbränningsluften får tas i brännarhöjd om det inte förvaras brandfarliga vätskor i lokalen. Lokaler med brandfarlig verksamhet skall ha separat pannrum. Återluft och förbränningsluft får ej tas i lokalen. Vid förvaring av brandfarliga vätskor skall förbränningsluft och återluft tas minst 2 meter från golv. Alla pannor levereras med brännare, skruv ( 2m ) och fläkt.

Pannor över 60kW
Skall installeras i separat pannrum.

  • Miljövänligt
  • Låg driftskostnad
  • Enkel installation
  • Snabb uppvärmning
  • Ingen frysrisk
WordPress Responsive Table

Manualer

Filer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan