Denna sidan innehåller information om utgångna produkter. För aktuellt sortiment, besök sidan produkter.

Laddningspaket Termovar ErP

Ett laddningspaket kopplar samman ackumulatortank med panna för att hålla en jämn tillströmning mellan panna och tank. Termovar levereras med isolerat hölje och lågenergipump.

Vår variant heter Termovar ErP laddningspaket för ”ren” vedpanna. Det kopplas till ackumulatortank med varmvattenberedare. Cirkulationen till tanken startar när panntemperaturen går över 80ºC och laddar tanken med en hög och jämn temperatur samtidigt som skiktningen i tanken blir mycket skarp. När laddningen närmar sig slutet stryps internflödet för att få fullt flöde mellan panna och tank vilket betyder att energimängden som lagras i tanken blir mesta möjliga. Backventilen öppnar efter avslutad eldning för att värmen i pannan skall kunna utnyttjas till huset. Backventilen öppnas också automatiskt vid ett strömbortfall så att värmen kan självcirkulera från pannan till tankarna. Termovar ErP har en lågenergipump som är godkänd enligt Europeiska direktiv för energirelaterade produkter

Varianter

WordPress Responsive Table

Manualer

Sidan uppdaterades för 3 år sedan