Shuntventiler

Shuntventiler används till att reglera värmen i ett hus eller för att styra ett flöde i rätt riktning t.ex. en returledning som skall vara möjlig att ansluta till två olika ställen.

Varianter

Sidan uppdaterad 3 månader