Systemlösning kulvert

Systemlösning för kulvert med 2-vägs termostatstyrd ventil
TK Termostat med kapillärledning. Start för pump ca. 50°C
P1 Tryckstyrd energisparpump
RV Reglerventil med termostat + kapillärledning inställbar 25-65°C. Placering i botten av tank

Funktion
När värme finns i Huvudtank startar cirkulationspump P1 på signal från termostat TK. Systemtank fylls på tills temperatur når givaren i botten av tanken då flödet stryps/stängs RV. Systemtank fylls sedan vid behov på med ”lågt flöde”. Med detta system kan fler Systemtankar kopplas till Huvudtank. Om Huvudtank är tom på värme stoppar cirkulationspump P1 på signal från termostat TK.

Ladda hem faktablad (pdf) >>

Sidan uppdaterades för 5 månader sedan