Systemlösning kulvert

Systemlösning för kulvert med 2-vägs termostatstyrd ventil
TK = Termostat med kapillärledning. Start för pump ca. 50°C.
P1 = Tryckstyrd energisparpump.
RV = Reglerventil med termostat + kapillärledning inställbar 25-65°C. Placering i botten av tank.
TV = Termisk ventil för temperaturbegränsning av framledningstemperatur i kulvert.

Funktion
När värme finns i Huvudtank startar cirkulationspump P1 på signal från termostat TK. Systemtank fylls på tills
temperatur når givaren i botten av tanken då flödet stryps/stängs RV. Systemtank fylls sedan vid behov på med ”lågt flöde”. Med detta system kan fler Systemtankar kopplas till Huvudtank. Om Huvudtank är tom på värme stoppar cirkulationspump P1 på signal från termostat TK.
Inkoppling med termisk ventil blandar med kallare vatten från returledningen i kulverten om det finns
restriktioner för kulvertens max temperatur.

Artikelnummer 647130
1st 082127 Ventil RAV 25/8
1st 600.02.0.107 Termostat med kapillärrör RAVK 25-65°C
1st 647 13 03 Enkeltermostat med kapillärrör och dykrör
1st X4127 Cirkulationspump UPS2 25-40/60
2st 4128 Unionventil 28mm cu
1st 509021 Termisk ventil R25 66°C

Ladda hem faktablad (pdf) >>

 

Sidan uppdaterades för 3 veckor sedan