Tankpaket med Buffert® – Isolerad

Här kan du själv välja ett komplett tankpaket med färdigisolerade ackumulatortankar, som passar just ditt hus.

Buffert® är en välisolerad ackumulatortank som minimerar värmeläckage och håller energin kvar i vattnet. Det här är särskilt viktigt när du laddar tanken med relativt låg effekt, till exempel med solfångare och behöver ta vara på all den energi som produceras. Vid eldning i panna håller bufferttanken kvar värmen i vattnet längre och därmed behövs mindre energi tillföras vid varje ny eldning. Detta gör att pannan kan gå jämnare och du slipper kraftiga svängningar i temperaturen med kondens och övertemperaturer som följd. Enkelt uttryckt: Mer värme kvar i tanken ger mer pengar kvar i plånboken.

Buffert® levereras med högprestandaisolering som enkelt kan demonteras vid installation. Detta gör tanken både mycket välisolerad och platseffektiv. Buffert® rymmer 750 respektive 500 liter och levereras tom eller med en 120 liters varmvattenberedare. Den finns även i utförande med dubbla tappslingor samt med solslinga för användning som soltank.

Vi kan i tankpaketen byta ut det öppna expansionskärlet mot ett rätt dimensionerat slutet expansionskärl.

Tillbehörspaket 2 Buffert

 • 1 st Termovar laddningspaket
 • 1 st Radiatorpump med 2 st unionventiler
 • 1 st Blandningsventil
 • 1 st Påfyllningsventil
 • 1 st Kulventil R25
 • 2 st Termometer radiatorkrets
 • 1 st Rökgastermometer
 • 6 stTermometer 0 hals/150 dykrör
 • 3 st Avtappningsventil
 • 1 st Shuntventil 22 klämring
 • 2 st Kulventil R32

Tillbehörspaket 5 Buffert

 • 1 st Termovar laddningspaket
 • 1 st Radiatorpump med 2 st unionventiler
 • 1 st Blandningsventil
 • 1 st Påfyllningsventil
 • 1 st Kulventil R25
 • 2 st Termometer radiatorkrets
 • 1 st Rökgastermometer
 • 9st Termometer 0 hals/150 dykrör
 • 4 st Avtappningsventil
 • 1 st >Shuntventil R25
 • 3 st Kulventil R32

Tillbehörspaket 6 Buffert

 • 1 st Termovar laddningspaket
 • 1 st Radiatorpump med 2 st unionventiler
 • 1 st Blandningsventil
 • 1 st Påfyllningsventil
 • 1 st Kulventil R25
 • 2 st Termometer radiatorkrets
 • 1 st Rökgastermometer
 • 12 st Termometer 0 hals/150 dykrör
 • 5 st Avtappningsventil
 • 1 st Shuntventil R25
 • 4 st Kulventil R32

Varianter

WordPress Responsive Table

Vanliga frågor

WordPress Responsive Table

Pris från:
Offert

 

Filer

Sidan uppdaterades för 7 månader sedan