Varmvattenspiral

Kamrörsbatteri av koppar för värmeväxling av tappvarmvatten och monteras i Buffert® rund och rektangulär.

Placering av anslutningarna kan fås efter önskemål. Varmvattenkapaciteten är 20 minut liter 55 gradigt vid 75ºC i ackumulatortanken. För att få bästa varmvattenkomfort även när tanktemperaturen fallit till 45-50ºC rekommenderar vi montering av 2 kamrörsbatterier där en spiral placeras för förvärmning i nedre delen av tanken. Spiralerna kan även beställas separat.

Varianter

WordPress Responsive Table

Pris från:
Offert

Sidan uppdaterades för 3 år sedan