Yakut bio/oljepanna 75-2900

Yakut är en prisvärd oljepanna i storlekar upp till 3 MW.

Yakut oljepanna är en stabil panna som klarar olika typer av olja och till och med naturgas. Det är en av marknadens mest effektiva pannor med en verkningsgrad på 92%, vilket gör den till ett relativt miljövänligt alternativ trots att det är en oljepanna. Vi rekommenderar Yakut som backup till en biobränsleanläggning.

Yakutpannorna från 75-400kW är endast avsedda att eldas med bioolja.

Fakta

  • Yakut pannorna kan använda olika bränslekvaliteter från tjockolja till lättolja eller naturgas.
  • En speciell keramisk isolering på luckan gör att pannan kan arbeta med högre temperaturer.
  • Verkningsgraden är hela 92% tack vare en hög värmeöverföringshastighet.
  • Tack vare en speciell utformning av förbränningskammaren blir förbränningen mycket effektiv med låga utsläpp.
  • Liten vattenvolym.
  • Mycket prisvärd.

Sidan uppdaterad 3 månader