Äntligen! Snart slut på vedeldning med föråldrad teknik.

den 21 oktober 2014 13:17

Inget förbud mot ved- och pelletspannor med modern teknik! Däremot kommer det att bli förbud för installation av pannor med ålderstigen teknik. Detta är något som seriösa panntillverkare strävat efter under många år.

Bioenergibranschen befarade att de nya ekodesignkraven skulle leda till förbud mot ved- och pelletspannor. Men resultatet efter gårdagens EU-kommittéomröstning blev krav som de mest effektiva fastbränslepannorna förväntas klara.
– De allra flesta av våra medlemmar är mycket nöjda med nivån på överenskommelsen, men vi tycker att man hade kunnat införa nivåerna tidigare, säger Mårten Sohlman, projektledare på SBBA (Swedish Heating Boilers and Burners Association).


Foto: SBBA
Mårten Sohlman, projektledare på SBBA.

I går röstade en majoritet av EU:s medlemsländer i kommittéomröstning om fastbränslepannor fram följande krav:

• Verkningsgrad ska vara 77 procent till år 2020 (75 procent för pannor med en effekt lägre än 20 kW).

• Hårdare krav på utsläpp av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Men det föreslagna kravet för partikelutsläpp på 20 mg/m³ har modifierats till 40 mg/m³ och utsläppskravet för kolmonoxid ändrats från det ursprungliga kravet på 300 mg/m³ till 500 mg/m³ (för panna som sköts manuellt har kravet på kolmonoxidutsläpp ändrats från 500 till 700 mg/m³).

Fastbränslepannor omfattas också av EU-krav på energimärkning. Som fasta bränslen räknas ved, pellets, briketter, spån, kol, koks och torv.

– Om inte Tyskland hade vänt upp och ned på processen förra våren med radikalt förändrade förslag så hade man kunnat nå ungefär denna överenskommelse enklare och tidigare, menar Mårten Sohlman.

Han pekar på att den kravnivå som EU-länderna nu enats kring i stort sett bygger på kriterierna för den bästa kategorin i den Europastandard som branschen fastställde 2012.

De nya ekodesignkraven för fastbränslepannor träder i kraft 1 januari 2020. Men det är tillåtet för medlemsländerna att besluta om ett tidigare införande av de nya reglerna på nationell nivå.

Ekodesign- och energimärkningskraven på fastbränslepannor förväntas spara 6 Twh primärenergi och 200.000 ton koldioxid årligen till år 2020 inom EU.

Ekodesign ställer krav på lägsta godtagbara nivå för energieffektivitet, medan energimärkning är en hjälp för konsumenterna att välja de bästa och mest energieffektiva produkterna på marknaden.

De ur energisynpunkt sämsta produkterna får inte längre säljas på den europeiska marknaden.


Eva-Maria Fasth VVS Forum


 


Publicerad: 2014-10-15 

Tillbaka till nyheterna