3 Värmekällor under 100.000 KR

VÄLKOMNA VINTERN MED ÅRETS HETASTE UPPVÄRMNINGSKAMPANJ!

En komplett värmelösning som innehåller
vedpanna, 2 st 500 l ackumulatortankar
(varav 1 med 120 l varmvattenberedare),
1 st elpatron, laddpaket samt luft-/vattenvärmepump
med installationskit.
Allt detta för under 100 000 kr inkl moms!

* Priset gäller tom 2017-10-31. Visst installationsmaterial
tillkommer. Beställs hos VVS-installatör.

Fakta om kampanjen

Kampanjen giltig till

31 oktober 2017

Produkter i kampanjen

2017-10-04

Oktoberkampanj

3 värmekällor under 100.000 Kr -Billigare än Bergvärme.

2017-09-01

Tokkampanjer

Septemberkampanjer Pelletspannor. TPK vv HS20 marknadens mest effektiva pelletspanna! Den tolkningen gjorde Aftonbladet efter Energimyndighetens test hösten 2014. Sedan dess har vi vidareutvecklat pannan med en effektivare förbränning och ökat pannverkningsgraden från 90% till 92%!!! Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. Den levereras med pelletsbrännare (HS20), draglucka, shuntventil och rökrör. TPK vv - panna utan brännare Ett alternativ till de kunder som vill behålla sin pelletsbrännare. Pannan fungerar utmärkt till alla sk. framåtbrinnande pelletsbrännare. Pannan har spaksotning. Man bara drar i en spak några gånger så är pannan ren från sot i konvektionspartiet. Detta ger en effektiv panna året runt! Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. Den levereras med draglucka, shuntventil och rökrör. Att koppla pannan mot ackumulatortank är inte nödvändigt.

2017-03-22

"Dags att skrota gamla vedpannor"

"Dags att skrota gamla vedpannor" KOLDIOXIDDEBATT OM BIOENERGINS ROLL Bengt-Erik Löfgren, Jan-Olof Dalenbäck och Gustav Melin tycker det finns anledning att ifrågasätta den rapport som hävdar att bioenergin inte är koldioxidneutral. Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Nu har den bilden återigen bekräftats i en mer detaljerad forskningsrapport som dessutom säger att problemen kan vara större än vi tidigare räknat med. I den rapport, Forskning för renare luft, som forskarna vid SCAC - Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade i februari flaggas för att vedeldningens bidrag troligen är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Forskarna beräknar att uppemot 1 000 förtida dödsfall i Sverige kan orsakas av partikelutsläpp från dålig vedeldning.

2016-06-29

Kommer gamla vedpannor äntligen förbjudas?

Boverket skärper kraven i BBR och förslag från branschorganisationerna.

2015-10-28

Elda med ved och pellets på ett bekvämare och effektivare sätt

Reportage från Elmia Lantbruksmässa